Wie god niet kent…..

“Hoe komen we bij God, alstublieft?”  vroeg biggetje aan een rabbijn. “Alleen Joden mogen hier naar binnen”, was het antwoord. “Mijn moeder is een zeug,” antwoordde het biggetje. Hij kwam er niet in, zeker niet als varkentje. Biggetje en egeltje waren op zoek naar god. Op hun huis was een affiche geplakt met de tekst ‘wie god niet kent, mist iets’. Het zekere voor het onzekere nemend bezochten ze een synagoge, een katholieke kerk en een moskee. De ervaringen waren buitengewoon onaangenaam: de synagoge mochten ze niet in, in de kerk werden koekjes gepresenteerd als het lichaam van een mens die ooit geofferd was voor de zonden -  biggetje en egel leefden erg netjes, wat hun betreft was zo’n groot offer niet nodig geweest – en in de moskee moesten ze zich vijf keer per dag wassen. Vooral biggetje vond dat niets. Wat opviel is dat het stellen van kritische vragen niet werd gewaardeerd. “God is niet aardig en kan zelfs heel boos worden als zijn regels niet worden nageleefd, denk eens aan de zondvloed,” aldus de rabbijn. Ook de moefti wordt razend als ze vragen of het misschien zou kunnen dat Mohammed geen profeet is en iedereen voor de gek houdt.

Jammer dat kritisch zijn hierin niet mogelijk is bij een religieuze opvoeding. Kinderen zijn heel goed in staat informatie in te winnen, religieus of op feiten gebaseerd, dit af te wegen en tot een eigen conclusie te komen. Christelijk Nederland lijkt dit vertrouwen in de kinderen niet te hebben. Kinderen gaan naar christelijke scholen, naar christelijke clubs en komen in sommige plaatsen nauwelijks in aanraking met mensen die wel kritisch denken. Aanleg tot ‘geloven’ is voor een deel aangeboren, de rest is aangeleerd. Iedereen moet kritisch leren zijn in wat hij leert, doet en vindt. Die kans krijgen kinderen op bijzonder onderwijsscholen niet. Kritisch denken leidt tot zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en tot handelen volgens een eigen afgewogen keuze. Artikel 23 GW zou zich moeten beperken tot openbaar onderwijs, met kennis van verschillende opvattingen. Alleen op pedagogisch – didactische factoren onderscheiden scholen zich dan. In openbaar onderwijs leren kinderen werkelijk hun eigen leven vorm te geven.

Eenmaal weer buiten,achterna gezeten door een kwade moefti, treffen egeltje en biggetje ook de nog steeds boze rabbijn en bisschop. “Ze zijn door de duivel bezeten,” riep de bisschop, “ze moeten worden gestraft.” “Niets daarvan, onze hel is erger,” riep de moefti en er ontstond fikse ruzie over wie met de zwaarste dreigingen kwam. In de chaos gingen egeltje en biggetje er als een speer van door.

Bij het opstaan die ochtend misten biggetje en egel nog helemaal niets. Eenmaal weer thuis zei egeltje: “ik weet nu wat we al die tijd gemist hebben….zonder god waren we niet bang!”

N.a.v. het boekje: ‘Hoe komen we bij god? Vroeg het kleine biggetje’ van Schmidt-Salomon en Nyncke uitgegeven door De vrije gedachte.  “Voor iedereen die zich niets laat wijsmaken,” maar vooral voor kinderen!

Eén gedachte over “Wie god niet kent…..”

  1. Toevallig net vandaag een stukje over Sartre gelezen:

    De afwezigheid van God is een voorwaarde voor de vrijheid, maar dat maakt het leven er niet eenvoudiger op. Groot: ‘Het leven heeft geen vooraf gegeven zin of betekenis. Uiteraard niet, want als het leven zin heeft, dan is het van te voren al uitgestippeld. Dan ligt al vast wat we moeten doen om gelukkig te zijn. Dat is de oude religieuze droom, dat God het leven voor ons heeft geschapen als een test die we moeten afleggen om uiteindelijk in het hiernamaals gelukkig te worden. Vandaar dat het existentialisme een rigoureus atheïstische filosofie is, waarin de mens zich in het bestaan geworpen ziet als een opgave die geen vooraf gegeven uitkomst heeft.’
    (http://www.filosofiemagazine.nl/00/fm/nl/0/artikel/4463/'De_dingen_hebben_het_makkelijk_Die_zijn_zoals_ze_zijn‘.html)

    Ik vind zelf een (kinder-)boek tégen God net zoiets als een boek vóór God. Ik kan me er nooit helemaal in vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *