….of zijn zij nou zo dom?!

Het SCP constateerde dat Chinese kinderen het beter doen op school dan autochtone en andere allochtone kinderen. Zijn ze slimmer geboren? Worden ze slimmer opgevoed?

Bij de discussie hierover hoorde ik de conclusie dat ze Aziaten met een hoger IQ worden geboren. Ik vond het merkwaardig dat bij de spreiding van IQ, het gemiddelde is 100, de blanke groep de norm lijkt te zijn. Daarbij dacht ik dat IQ deels aangeboren maar ook deels ‘aangeleerd’ is. Wat is het nou? Een digitale speurtocht leert het volgende.

 Allereerst: worden Chinezen slimmer geboren?

Een dertigjarig onderzoek van Rushton (1995) naar rassenverschillen ligt ten grondslag aan het idee dat IQ rasgerelateerd is. Recenter (2006) is er onderzoek van Richard Lynn[1] met dezelfde conclusie. Onderzoek van Lynn  wordt ook gebruikt in het boek The Bell curve (1994) over de relatie tussen IQ en iemands toekomstige maatschappelijke positie. De verklaring van Rushton luidt, heel flink samengevat, als volgt.

De hoeveelheid mensen die een omgeving aan kan, hangt af van voedsel, sanitair, water en andere omgevingsfactoren. Teveel mensen leidt tot een lager geboortecijfer en hoger sterftecijfer. In gebieden waar het niet makkelijk is te overleven, ligt de nadruk vooral op het krijgen van veel nageslacht dat niet zo’n grote kans heeft volwassen te worden.

Daar waar de omstandigheden wel goed zijn komt minder nageslacht en wordt door de ouders veel zorg besteed aan het grootbrengen van die paar kinderen. In gebieden in de wereld waar het moeilijker is te overleven, wonen veelal donkere mensen. Daar wordt minder aandacht besteed aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen en daaruit volgt de conclusie dat donkere mensen het minst goed uit de bus komen bij IQ-testen en Aziaten het best. Het is dus door de leefomstandigheden bepaald. Ook bij Lynn is de conclusie dat de leefomstandigheden, hij noemt met name voedsel, van grote invloed zijn.

Op deze onderzoeken is heel veel kritiek gekomen. Natuurlijk, het vraagt er om. Het is een politiek-incorrecte conclusie, maar op zich is dat geen reden om een goed onderzoek af te schieten. Is hier sprake van goed onderzoek? Menig deskundige meent van niet.

Ten eerste blijkt , ze noemen dat zelf ook al, dat de omgeving van invloed is op het IQ. Die speelt zelfs voor de geboorte al een rol. Verwacht wordt dan ook dat als de levensomstandigheden in ontwikkelingslanden stijgen, het IQ ook zal stijgen, net zoals in Nederland de afgelopen 60 jaar is gebeurd. Onze eigen wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam gaan daarvan uit.

Ten tweede meet de gebruikte IQ-test het niveau van het genoten onderwijs en niet het aanwezige IQ.

Ten derde het meten zelf. Voor een IQ-test wordt een norm gesteld. Die norm ligt op 100, het gemiddelde. Om het midden op 100 te houden, moeten elk jaar een paar vragen meer goed beantwoord worden, het Flynn-effect. Verklaringen hiervoor lopen uiteen. Het zou kunnen dat de verhoging van de norm, die in het Westen waar de omstandigheden zeer gunstig zijn wordt vastgesteld, niet in dat tempo bijgehouden wordt door mensen in minder gunstige omstandigheden.

Ten vierde zijn bij intelligentie duizenden genen betrokken. Zelfs het verschil in huidskleur is niet te verklaren vanuit één gen. Het is niet eens mogelijk op basis van iemands DNA vast te stellen welke huidskleur iemand heeft, aldus Wicherts van de UVA.

Tot slot zijn de genetische verschillen tussen individuen veel groter dan tussen rassen dus ras[2] kan zowiezo geen verklaring zijn.

Is een goed IQ te ontwikkelen?

Het is aannemelijk dat in een stimulerende omgeving eventuele aangeboren achterstanden enigszins kunnen worden gecompenseerd. De vraag is wel hoe groot dat resultaat kan zijn. Onze omgeving is immers al vol prikkels. Het SCP komt ook tot zo’n conclusie.

Uit ‘Chinese Nederlanders’ SCP 2011, pag. 20

‘Het sociaal economisch succes lijkt dus niet zozeer te danken aan de gerichtheid op de Chinese groep (bijvoorbeeld vooral met herkomstgenoten verkeren), maar veel meer aan de normen die de in Chinese gemeenschap centraal staan. Het gaat dan om de Chinese cultuur van hard werken, veel ambitie, goed moeten presteren en de grote waarde die wordt gehecht aan goed onderwijs en een hoge arbeidsethos. Het zijn zeer belangrijke, culturele factoren voor succes.’

Dus: aangeboren ja, gedeeltelijk, aangeleerd of al dan niet verder ontwikkeld, ook ja. Per ras genetisch verschillend, nee. De conclusie van het Sociaal Cultureel Planbureau snijdt hout. En belangrijker nog: die succesfactoren gelden niet alleen voor Chinezen 😉

 


[1] Lynns onderzoek werd gefinancierd door een stichting waarvan Rushton voorzitter was.

[2] Ik vraag me na het lezen van verschillende stukken af of je überhaupt van ras kunt spreken.

2 gedachten over “….of zijn zij nou zo dom?!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *