Crowdpleiten

Urgenda, een nietpolitieke organisatie die Nederland snel duurzaam wil maken, stapt naar de rechter om het kabinet te laten veroordelen verregaande maatregelen te nemen de burger te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Is actie nodig? Ja. Volgens de klimaatverdragen van de VN moet Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgas verminderd hebben met 40% ten opzichte van 1990. We staan nu op 5% en de verwachting is dat de 40 niet gehaald gaat worden in 8 jaar, aldus de Nationale Rekenkamer vorige week.

Willen wij actie? Ja. Natuurlijk. We willen niet collectief achter de feiten aan moeten rennen als het water eenmaal tot de lippen stijgt.

Dan maar naar de rechter. Met z’n allen. Via de website wijwillenactie.nl kunnen medestanders kennis en ideeën aandragen voor de pleitnota. En dat riekt naar populisme. ‘Wij’ zijn misschien geen meerderheid. ‘Wij’ zijn niet gekozen. Maar ‘wij’ proberen nu via de rechter toch ‘ons’ gelijk te halen. Deze route gaat uit van een grote omissie in ons parlementaire systeem en dat is niet nodig. Er zijn veel kanalen om een zaak op de politieke agenda te krijgen. Via de rechter is nou precies uitgesloten, als het goed is. De politiek schrijft de rechter niet voor en de rechter de politiek niet.

Als we wat trends van de afgelopen maanden bekijken, lijkt het of we zachtjes aan de rollen aan het veranderen zijn: de rechter spreekt de politiek aan, de verdachte wraakt zijn rechter en de burger vonnist via de media de verdachte. We kunnen die Trias Politica gerust eens tegen het licht houden, maar niet zo spontaan als nu gebeurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *