Wie betaalt, bepaalt

De sterfte op jonge leeftijd aan welvaartsziekten moet in 2025 met een kwart zijn teruggedrongen, aldus de Verenigde Naties. Hoe? Door samenwerking tussen de voedselbedrijven en liefdadigheidsfondsen. Van een voedselproducent wordt dus verwacht dat hij vrijwillig, en geheel tegen de wens van veel consumenten in, met minder ongezond eten de markt gaat bedienen. In The Lancet publiceerden een aantal volksgezondheidgeleerden een onderzoek dat het erg aannemelijk maakt dat die industrie dat niet vrijwillig gaat doen. Sterker nog: die industrie stuurt zelfs op ongehoorde wijze wetenschappelijke onderzoeksresultaten. “De kans op een voor de industrie gunstige uitkomst is vier tot acht keer zo groot als de voedingsindustrie het onderzoek betaalt”, aldus de Lancetactivisten.

Op 30 januari j.l. legden de eerste promovendi een onderzoekseed af. “Hierbij verklaar ik de ethos van goed wetenschappelijk onderzoek hoog te zullen houden en in mijn wetenschappelijke activiteiten de principes toe te passen zoals omschreven in De Nederlandse gedragscode Wetenschapsbeoefening: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Ik zal deze principes toepassen in mijn eigen werk en mij inzetten om deze principes te bevorderen onder andere wetenschappers en in het bijzonder mijn directe collega’s”.

Het bleek hard nodig. Zou dit het verschil gaan maken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *