Mannen beter????

Op een nonchalant krantenbladermoment op de latere avond stuiter ik links onderaan pagina zoveel ineens over een hele merkwaardige kop. ‘Onderzoek wijst uit: mannen zijn beter in alles.’ De dienstdoende redacteur noteert als conclusie: ‘Vrouwen scoren slechter op rekenen, taal en probleemoplossend vermogen.’ Waar komt dit vandaan? Vrouwen waren hersentechnisch toch altijd beter in taal dus dit moet baanbrekend zijn! Is de conclusie juist, wie deed het onderzoek, waar zijn vrouwen dan beter in, hoe belangrijk zijn die elementen dan wel helemaal enzovoort.

De bron blijkt een expertisecentrum voor beroepsonderwijs en nog een instantie. Ik moet de gedachte dat-is-onderwijsgeld ferm onderdrukken en voor deze gelegenheid lukt dat. De drie onderzochte kernvaardigheden zijn belangrijk omdat ze een goede graadmeter zouden zijn voor financieel en maatschappelijk succes. Voor het onderzoek zijn gegevens gebruikt uit een OESO-onderzoek. Dat maakt vergelijk met het buitenland makkelijk. Nederlanders, vrouwen ook, blijken in het Europese hoog te scoren op alle drie voornoemde vaardigheden. In Nederland zijn wel grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Groter dan in andere landen. Nederlandse dames scoren in vergelijking met anderelandse dames wel hoog.

Dus: heel Nederland scoort drie na hoogste in Europa, de Nederlandse dames scoren internationaal vergeleken hoog en het verschil tussen mannen en vrouwen is in Nederland groter dan elders. Dan kan het niet anders dan dat Nederlandse mannen de absolute top van Europa zijn! Vooral op rekengebied.

Vrouwenbrein

Meneer de redacteur vermeldt de scores van de heren in het internationale veld niet en dat maakt mijn conclusie lastig te verifiëren. Wat ik vooral mis is de duiding in het kader van het debat in de Tweede Kamer van gisteren dat ging over rekentoetsen. Daar waar verschillende partijen en meneer de staatssecretaris zich serieus zorgen maken over de kwaliteit van het rekenonderwijs, blijken we gewoon bij de top vier van Europa te zijn, ondanks de dameshelft die ons kennelijk een eerste plek belet.

Ik heb er zelf het hele onderzoek maar bijgehaald om het wat tegen de maatschappelijke discussie aan te houden. Ik zie niet alleen dat we ons om het taal- en rekenonderwijs absoluut niet meer druk hoeven te maken. Doen we dat namelijk wel, is er straks geen hond meer op de hele wereld in staat ons nog te volgen. Ik zie ook dat België, geroemd om de strikte orde op de scholen, een stuk lager scoort. Ondergemiddeld zelfs. En ook Duitsland, gelauwerd om het sterk duale beroepsonderwijs met een centraal geregeld systeem van planningen, examens en eisen, scoort met taal en probleemoplossend vermogen flink ondergemiddeld en is haast lijstaanvoerder laaggeletterdheid.

Kijk, dat zijn conclusies waar we tenminste wel wat mee kunnen. Voor dergelijk denkwerk heb je kennelijk toch een vrouwenbrein nodig.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *