Recht op diploma

UNICEFRecht op onderwijs doet tekort aan de behoefte van kinderen. Recht op kennis is wat we als sterk ontwikkelde maatschappij moeten garanderen.

Recht op onderwijs is dermate belangrijk dat het in 1989 door de Verenigde Naties is verankerd in het Verdrag inzake de rechten van het kind, geratificeerd door verreweg de meeste landen. De staat garandeert basisonderwijs voor ieder kind en vervolgonderwijs passend bij de capaciteit en gericht op ontplooiing van het kind, is de strekking. Onze maatschappij stelt tegenwoordig hoge eisen. Niet alleen op vakgebied maar ook aan algemene ontwikkeling.

Waarom een diploma

Een diploma staat voor een minimum dosis aan kennis en vaardigheden. Kennis die niet alleen nodig is om aan een baan te komen maar ook om deel uit te kunnen maken van onze maatschappij. Rekenen, lezen en schrijven zijn voorwaarden. Maar ook enige kennis van recht en maatschappijleer zijn belangrijk. Winkels, werkgevers, banken, verhuurders, het zijn allemaal instellingen die veel sterker staan dan een onwetende consument en daar genadeloos misbruik van maken. Een huis huren, een sollicitatiebrief maken, schatten wat de boodschappen kosten, internetbankieren, dagelijkse dingen die voor steeds meer mensen te ingewikkeld zijn geworden.

Zelfregulering

Er zijn geluiden dat scholen zelf willen vaststellen wat de exameneisen zijn en de norm willen bepalen. De visie is dat de groei gemeten zou moeten worden in plaats van het eindresultaat. Daar zit wat in. Leerlingen die op een heel laag niveau binnenkomen, scoren misschien nog steeds laag op de citotoets aan het einde maar hebben desondanks een enorme groei doorgemaakt. De school scoort in de krant slecht terwijl het onderwijs eigenlijk heel veel rendement heeft opgeleverd. Logisch dat zo’n school gaat vragen om een andere manier van toetsen, bijvoorbeeld een nul- en eindmeting. Een dergelijke meting laat namelijk wel de kwaliteit van het onderwijs zien.

Doel

Het meten van de kwaliteit is het doel van de inspectie, niet van onderwijs. Dat is het door de financieringsvoorwaarden en alle statistieken in de krant wel geworden. Ouders willen graag een school waarvan een groot deel op hoog niveau uitstroomt of waarvan een heel hoog percentage in een keer het eindexamen haalt. Minder hoog presterende leerlingen worden als het kan naar andere scholen verwezen en leerlingen waar twijfel bestaat over de haalbaarheid van het examen worden of op een lager niveau gezet of blijven het een na laatste jaar zitten. Dat hebben we nu bereikt. Het doel van onderwijs zou moeten zijn dat ieder kind zich zo ver als mogelijk ontplooit en ontwikkelt en minstens een niveau haalt waarmee het zichzelf staande kan houden in de samenleving waarin het opgroeit.

Oplossing

We moeten af van een vast aantal schooljaren. De basisschool duurt niet standaard acht jaar maar duurt zolang als nodig is om een bepaald eindniveau te halen dat een goede start biedt op vervolgonderwijs. Vervolgonderwijs duurt niet standaard vier, vijf of zes jaar maar ook daar zo lang als nodig is om aan een standaardnorm te gaan voldoen. Die norm is uiteraard landelijk. Een centraal schriftelijk eindexamen voor de laatste vormen van onderwijs voordat men de arbeidsmarkt op kan met diploma. Dan is iedereen zeker van een bepaald niveau. De werkgever weet wat de nieuwe werknemer in zijn mars heeft. De school is af van het najagen van zo hoog mogelijke en snel mogelijke uitstroom en kan iedereen optimaal begeleiden naar die vastgestelde eindstreep. De leerling weet dat hij hoe dan ook voldoende bagage heeft als hij van school af komt. Daar moet naar mijn idee iedereen recht op hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *