ICT? Niet te veel!

Scholen die veel investeren in ICT hebben geen vooruitgang geboekt op het gebied van rekenen, lezen en science. Sterker nog, het lijkt er veel op dat veel computergebruik op school juist een averechts effect heeft op deze vaardigheden.

Uit een groot internationaal onderzoek naar computergebruik in het onderwijs in samenhang met successen in het onderwijs, zoals de resultaten van het mondiale PISA-onderzoek, blijkt onder meer:

  • Leerlingen die de computer heel veel gebruiken halen slechtere resultaten
  • Leerlingen die de computers af en toe gebruiken hebben een iets beter resultaat dan degenen die ze heel zelden gebruiken
  • Goed presterende schoolsystemen als Zuid-Korea en Shanghai hebben heel weinig in ICT geïnvesteerd in het onderwijs
  • Singapore, dat gemiddeld in ICT in het onderwijs investeerde, behoort wel tot de wereldtop in ICT-vaardigheden.

Er is niet één land waar de investeringen in ICT in het onderwijs toenamen en de leerresultaten ook, terwijl wel de averechtse werking is aangetoond. Hoe minder minuten achter de computer, hoe beter de resultaten, ook in computertechnologie.

De oorzaak lijkt te zijn hoe ict wordt ingezet in het onderwijs. Al eerder las ik daar het boek Digitale dementie over. Leerlingen zoeken snel op wat ze moeten zoeken en knippen en plakken de antwoorden vervolgens bij elkaar. Goed onderzoek doen blijkt volgens dat boek tegenwoordig een veel groter struikelblok te zijn voor studenten. Eerst vragen stellen, dan theorie uitpluizen was het devies. Met internet draait het om: eerst vlot websites scannen en van daaruit een verhaal opbouwen en onderzoeksvragen formuleren. Daarmee komt de student niet verder en de wetenschap ook niet, dezelfde kennis blijft rondgepompt worden.

Onderwijs is in enige mate gebaat met betere inzet van ict maar het is niet zaligmakend. Zo flink als er in sommige landen op wordt ingezet, spekt het alleen de bankrekening van de leveranciers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *