Klimaatbeleid?

Ulco Vermeulen, CEO van de Gasunie: “Er moet wel nu ingezet worden. Er moet een klimaatwet komen, zeker, en er moeten hele duidelijke doelen komen bijvoorbeeld voor 2030.”

De top van het bedrijfsleven was de afgelopen drie dagen op de Noordpool. De NOS doet dagelijks uitgebreid verslag van de reis. Ook beantwoordde weerman en wetenschapper Kuipers Munneke vragen van kijkers. Hij was precies 13 jaar geleden voor wetenschappelijk onderzoek op de Noordpool. Hij kon toen met een sneeuwscooter naar de heuvels aan de overkant over een ijslaag van een meter dik. Nu is er water. Het was deze winter af en toe 20 graden warmer dan gebruikelijk.  “Dat het zo ongelooflijk snel gaat, is iets wat me echt heeft geraakt”, aldus een meereizende NS-topper.

Onder zeeniveau
Het verdwijnen van het ijs versnelt de opwarming. Ijs kaatst zonlicht terug. Met minder ijs warmt de aarde nog sneller op. De verwachting is dat het zeewater de komende eeuw 30 cm tot 2 meter stijgt. Nederland ligt voor de helft onder zeeniveau. Da’s best jammer. Bovendien worden we van twee kanten belaagd. Door meer warmte komen er ook meer en fellere regenbuien. En Nederland ligt aan het einde van verschillende rivieren. Die houden we niet binnen hun oevers. Voor zover nog aanwezig. Tegen die tijd liggen ze diep op de zeebodem.

Maar dan dus de CEO’s. Moet je ter plaatste zijn om de ernst ervan in te zien? Kennelijk wel. Feit is dat ze nu eenmondig roepen om een klimaatwet. Eentje voor de lange termijn. “Transitie is niet iets van 1 jaar, ook niet van 1 kabinetsperiode, het is iets van 10, 20 of 30 jaar”, aldus Vermeulen.

Overheidsbeleid
Dus, informateurs, we weten al lang dat het bedrijfsleven roept om klimaatbeleid. Ze willen graag. Maar zonder overheidsbeleid loopt die sector vast op concurrentie. Met VVD en Groen Links in 1 karretje en achterbannen die beide groen beleid steunen, heb ik inmiddels hoge verwachtingen van beleid dat in de pijplijn zit.

Het Interview

In tegenstelling tot de algemene teneur van de reacties vind ik het interview met Willem Alexander tegenvallen. Ik mis diepgang terwijl daar best ruimte voor is, ondanks ministeriele verantwoordelijkheid. Al jaren voert het onderdeel ‘kosten koningshuis’ de boventoon in de discussie. Dit is een uitgelezen kans om te laten zien waarom Nederland moet investeren in dit systeem.

Willem Alexander is tevreden dat hij heeft kunnen laten zien wie die man van 50 is. Jammer dat dat zijn doel is. Het is belangrijk om te weten wie ons beroepsmatig bindt en vertegenwoordigt maar er is meer. Zo gaf hij aan niet zondermeer geaccepteerd te hebben dat hij dit werk zou gaan doen en roept ook zijn dochter op er kritisch over na te denken. Want dan pas kun je het inhoud geven. En op die waaromvraag heb ik nu juist graag het antwoord. Hij is zeer gelukkig bijzondere mensen te ontmoeten. Wie ontmoet hij dan, in welke context, met wie, met welk doel en met welk resultaat?

Steun aan de monarchie neem toe; 70% staat achter de monarchie, t.o.v. 65% vorig jaar[1]. Dat de koning meer macht moet krijgen vindt inmiddels 20% van de bevraagden. Dat percentage stijgt al sinds 2011. En gezien het huidige maatschappelijke klimaat van verdeling en verder uiteendrijven vermoed ik dat we straks onze handen dichtknijpen dat we tenminste een staatshoofd hebben dat ons allen blijft binden. Niet als willekeurige vijftiger maar als koning.

[1] Ipsos NOS Koningsdagenquête 2017

De boel op z’n kop

Ze zijn ongelooflijk gehypet: de twee reuzenpanda’s uit China. De grootste en zachtste lobbesen die ik kan bedenken. Vandaag arriveren ze. Buiten de dierentuin zijn ook de winkeliers in Rhenen er al weken klaar voor. Maar hoe meer ik erover lees, hoe belachelijker het eigenlijk wordt.

Kosten
De panda’s worden in principe voor 15 jaar gehuurd van China. Ik lees in de Metro het huurbedrag: 1 miljoen per jaar. Voor de twee is een verblijf gebouwd van 7 miljoen. Aan voedsel gaat er per week 500 kilo bamboe in. De vraag is: waarom? Om ze te laten zien in hun natuurlijke habitat? Dat zijn dierentuinen eenvoudigweg niet. Voor fokprogramma’s? Goed, maar dat kan ook in China. Nederlandse miljoenen om twee panda’s in een hok te bekijken.

Rechten
Het toppunt is de zorg om het welzijn. Chinezen kwamen langs om de hokken te keuren – goedgekeurd –  kunnen te allen tijde de panda’s terughalen en hebben zelfs de bamboekweker en het bamboe gekeurd op kwaliteit.

Niks mis met dierenrechten maar menig Chinees zal jaloers zijn op zoveel officiële zorg om het welzijn. En menig ander in dit land op het geld en het maatschappijbrede welkom dat ermee gemoeid gaat.

 

Reden om te janken

Als je nou niet ophoudt met janken, geef ik je een reden om te janken. Ik begreep mijn moeder toen ik klein was nooit zo goed als ze dat zei, maar dat ik moest stoppen was wel duidelijk.

Klagen en janken zit diep in het menselijke gedrag. En hoewel we een van de gelukkigste zijn van de wereld, zetten we dat om in klaaggedrag. Althans links Nederland. “Reden om te janken” verder lezen