Klimaatbeleid?

Ulco Vermeulen, CEO van de Gasunie: “Er moet wel nu ingezet worden. Er moet een klimaatwet komen, zeker, en er moeten hele duidelijke doelen komen bijvoorbeeld voor 2030.”

De top van het bedrijfsleven was de afgelopen drie dagen op de Noordpool. De NOS doet dagelijks uitgebreid verslag van de reis. Ook beantwoordde weerman en wetenschapper Kuipers Munneke vragen van kijkers. Hij was precies 13 jaar geleden voor wetenschappelijk onderzoek op de Noordpool. Hij kon toen met een sneeuwscooter naar de heuvels aan de overkant over een ijslaag van een meter dik. Nu is er water. Het was deze winter af en toe 20 graden warmer dan gebruikelijk.  “Dat het zo ongelooflijk snel gaat, is iets wat me echt heeft geraakt”, aldus een meereizende NS-topper.

Onder zeeniveau
Het verdwijnen van het ijs versnelt de opwarming. Ijs kaatst zonlicht terug. Met minder ijs warmt de aarde nog sneller op. De verwachting is dat het zeewater de komende eeuw 30 cm tot 2 meter stijgt. Nederland ligt voor de helft onder zeeniveau. Da’s best jammer. Bovendien worden we van twee kanten belaagd. Door meer warmte komen er ook meer en fellere regenbuien. En Nederland ligt aan het einde van verschillende rivieren. Die houden we niet binnen hun oevers. Voor zover nog aanwezig. Tegen die tijd liggen ze diep op de zeebodem.

Maar dan dus de CEO’s. Moet je ter plaatste zijn om de ernst ervan in te zien? Kennelijk wel. Feit is dat ze nu eenmondig roepen om een klimaatwet. Eentje voor de lange termijn. “Transitie is niet iets van 1 jaar, ook niet van 1 kabinetsperiode, het is iets van 10, 20 of 30 jaar”, aldus Vermeulen.

Overheidsbeleid
Dus, informateurs, we weten al lang dat het bedrijfsleven roept om klimaatbeleid. Ze willen graag. Maar zonder overheidsbeleid loopt die sector vast op concurrentie. Met VVD en Groen Links in 1 karretje en achterbannen die beide groen beleid steunen, heb ik inmiddels hoge verwachtingen van beleid dat in de pijplijn zit.

Koe 1004 deel 2

‘Je koe is verkocht en gaat naar de slachter.’ De verkoop van koe 1004 ging heel vlot dit weekend en met het oog op de kerstdrukte is ze eigenlijk al naar het slachthuis gegaan voordat ze helemaal was verkocht. Slachter Jan Voordouw ontvangt de koeien bij zijn slachthuis waar ze een paar dagen kunnen acclimatiseren. Ze zijn op het moment van hun einde helemaal ontspannen. “Koe 1004 deel 2” verder lezen

Koolstofbubbel

NoordpoolOm te onthouden. Er bestaat een onmiskenbare link tussen ons voortbestaan en de financiële markt. Trouw meldde in juni dit jaar: “De onderzoekers rekenden uit dat, als de wereld zich houdt aan de 2 graden opwarming, 60 tot 80 procent van de bewezen fossiele reserves in de grond moet blijven.” Dat is meer dan de helft! Grote beleggers hebben veel geld belegd in olie, kolen en gas. Op papier rekenen die bedrijven hun reserves mee maar welbeschouwd kunnen die dus nooit te gelde worden gemaakt.

Directeur Bank of England: “Als de wereld besluit de uitstoot van CO2 verder te beperken en overstapt op alternatieve energiebronnen, krijgen investeringen in fossiele brandstoffen een reusachtige klap.”

De koolstofbubbel. Investeerders als ons pensioenfonds en bank steken hun geld voor een deel in gebakken lucht. “Koolstofbubbel” verder lezen