Het Interview

In tegenstelling tot de algemene teneur van de reacties vind ik het interview met Willem Alexander tegenvallen. Ik mis diepgang terwijl daar best ruimte voor is, ondanks ministeriele verantwoordelijkheid. Al jaren voert het onderdeel ‘kosten koningshuis’ de boventoon in de discussie. Dit is een uitgelezen kans om te laten zien waarom Nederland moet investeren in dit systeem.

Willem Alexander is tevreden dat hij heeft kunnen laten zien wie die man van 50 is. Jammer dat dat zijn doel is. Het is belangrijk om te weten wie ons beroepsmatig bindt en vertegenwoordigt maar er is meer. Zo gaf hij aan niet zondermeer geaccepteerd te hebben dat hij dit werk zou gaan doen en roept ook zijn dochter op er kritisch over na te denken. Want dan pas kun je het inhoud geven. En op die waaromvraag heb ik nu juist graag het antwoord. Hij is zeer gelukkig bijzondere mensen te ontmoeten. Wie ontmoet hij dan, in welke context, met wie, met welk doel en met welk resultaat?

Steun aan de monarchie neem toe; 70% staat achter de monarchie, t.o.v. 65% vorig jaar[1]. Dat de koning meer macht moet krijgen vindt inmiddels 20% van de bevraagden. Dat percentage stijgt al sinds 2011. En gezien het huidige maatschappelijke klimaat van verdeling en verder uiteendrijven vermoed ik dat we straks onze handen dichtknijpen dat we tenminste een staatshoofd hebben dat ons allen blijft binden. Niet als willekeurige vijftiger maar als koning.

[1] Ipsos NOS Koningsdagenquête 2017

De boel op z’n kop

Ze zijn ongelooflijk gehypet: de twee reuzenpanda’s uit China. De grootste en zachtste lobbesen die ik kan bedenken. Vandaag arriveren ze. Buiten de dierentuin zijn ook de winkeliers in Rhenen er al weken klaar voor. Maar hoe meer ik erover lees, hoe belachelijker het eigenlijk wordt.

Kosten
De panda’s worden in principe voor 15 jaar gehuurd van China. Ik lees in de Metro het huurbedrag: 1 miljoen per jaar. Voor de twee is een verblijf gebouwd van 7 miljoen. Aan voedsel gaat er per week 500 kilo bamboe in. De vraag is: waarom? Om ze te laten zien in hun natuurlijke habitat? Dat zijn dierentuinen eenvoudigweg niet. Voor fokprogramma’s? Goed, maar dat kan ook in China. Nederlandse miljoenen om twee panda’s in een hok te bekijken.

Rechten
Het toppunt is de zorg om het welzijn. Chinezen kwamen langs om de hokken te keuren – goedgekeurd –  kunnen te allen tijde de panda’s terughalen en hebben zelfs de bamboekweker en het bamboe gekeurd op kwaliteit.

Niks mis met dierenrechten maar menig Chinees zal jaloers zijn op zoveel officiële zorg om het welzijn. En menig ander in dit land op het geld en het maatschappijbrede welkom dat ermee gemoeid gaat.

 

Maria Montessori

Doctor Maria Montessori (1870-1952) Italiaans pedagoog en arts Doctor Maria Montessori (1870-1952) Italiaans pedagoog en arts

“Alleen plicht en vermoeidheid kunnen van buitenaf teweeg worden gebracht, nimmer belangstelling!”