Sociale Media

Mubarak komt in het hiernamaals Nasser en Sadat tegen. ‘Vergiftigd? Vermoord?’  vragen ze. Mubarak: ‘Nee, Facebook.’ De invloed van sociale media is groot. In Noord Afrika op dit moment het middel dat coördinatie van acties en communicatie naar buiten mogelijk maakt. Daar waar de pers er niet bij kan of te laat aankomt, komen de berichten via twitter en facebook direct van de demonstranten. Ook wordt geproduceerd via deze weg. Denk aan wikipedia en Linux.

Waar gaat het heen, waarom steken mensen hier zo veel moeite in, wat levert het op, waarom ontwikkelt zich dit nu en werkt het?

Onlangs kreeg ik een artikel onder ogen over generatie C en hoe de markt daar op in zou spelen. “Sociale Media” verder lezen

Auteurswet en sociale media: een slechte combinatie.

De huidige auteurswet stamt uit 1912. Het medialandschap was toen bepaald anders. Wet en praktijk staan ondertussen zover uit elkaar dat een groot deel van de toepassing grijs gebied is geworden en er meer werking uitgaat van jurisprudentie dan van de wet zelf.

In de vorige eeuw werd veel gefantaseerd over De Toekomst maar in 1912 hadden computers in die fantasieën nog geen voet aan de grond gekregen. Juist die maken de zaak anders.
De auteurswet is gericht op bescherming van gedrukte media. Een auteur steekt veel tijd in het schrijven van boeken of wetenschappelijke stukken en wil daar dan ook voldoende aan terugverdienen. Logisch dat een wet dat werk beschermt. Vermenigvuldigen was immers duur en alleen mogelijk door een selecte groep in bezit van de technische middelen.
Hoe anders is de bedoeling van de nieuwe media. “Auteurswet en sociale media: een slechte combinatie.” verder lezen

Eerste Kamer verkiezing

Als  ik het voor het zeggen zou hebben dan zou ik het bestuur van dit land wat aanpassen. Hiervoor heb ik twee redenen. Het getrapte systeem waarin de provincie de Eerste Kamer kiest, is in feite een omslachtige verkiezing voor die Eerste Kamer. Provinciale onderwerpen doen er in het debat nauwelijks toe. Daarnaast richt beleid van de Tweede Kamer zich nu vaak op de gunst van de kiezer. Dat gebeurt nu weer bij verkiezingen voor de Eerste Kamer, pardon, provincie. Geen landsbelang maar partijbelang.

De oplossingen: bestuur op provincieniveau zou mogen verdwijnen en zou gewoon onder ’s rijksoverheid komen. Voor de Eerste Kamer zouden we direct individuen kiezen. Daarmee verdwijnt het partijbelang uit het beleid. Verder zou ik ooit willen onderzoeken of het mogelijk is alleen mensen stemrecht te geven die enigszins de gevolgen van hun keuze kunnen overzien. Maar dat is een lastige. Per slot van rekening wil iedereen invloed. Wie wel en wie niet is dan moeilijk te zeggen. Laten we aannemen dat stemrecht voor iedereen vooralsnog de optimale situatie is.

Formeel hebben volksvertegenwoordigers het recht besluiten te nemen zonder last of ruggespraak. “Eerste Kamer verkiezing” verder lezen