Even babbelen

Hallo lezer,


De wereld om mij heen begrijpen vind ik prettig. Dat zal nooit volledig haalbaar zijn. Toch kan ik niet zonder informatie over wat er gebeurt. Die informatie bekijk ik graag kritisch: is het goed wat er gebeurt, kan ik er zelf invloed op hebben, kan ik anderen beïnvloeden hun steentje bij te dragen? Reden waarom ik maatschappijleer ben gaan geven. Met dit idee breng ik ook mijn drie prachtige dochters groot.

Natuurlijk heb ik ideeën over hoe we samen vooruit komen. Vooruit op een wijze waar zoveel mogelijk mensen van profiteren in plaats van ten koste van anderen en op een wijze waarop we het nageslacht niet met de schade laten zitten. Vooruitkomen op een manier waarop we de omgeving niet onherstelbaar beschadigen. Ik kan met die ideeën natuurlijk ook de plank flink misslaan. Ik zet ze hier graag op een rij zodat je er op kunt reageren. Misschien inspireert het jou tot zelf handelen in de juiste richting, misschien geef je goed commentaar waardoor ik mijn mening bij moet stellen. Samen komen we op die manier verder. Ik ben overigens alleen te overtuigen met goede argumenten 😉 . Zoek feiten, cijfers, goede boeken, onderzoeken, theorieën en dergelijke. Dat werkt.

Ik voel mij thuis bij het linkse deel van het politieke spectrum. De overheid zorgt voor gelijke kansen en beschermt wat en wie kwetsbaar is. Verantwoordelijkheid ligt bij mensen zelf. De overheid biedt kansen, je moet ze zelf aanpakken en er wat van maken. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de welvaart waarvan hij profiteert. Blijf niet naar de overheid wijzen. Reden waarom ik een links liberale plek kies. Ik ben lid van de Partij voor de Arbeid maar ook de visie van de Partij voor de Dieren voor het verduurzamen spreekt mij enorm aan.

De stukken op de site zijn ingedeeld in 3 categorieën: ‘groen’ over milieu en klimaat, ‘de wereld’ over internationale verhoudingen en ‘de maatschappij dat zijn wij’ over alle overige maatschappelijke onderwerpen. Waarom deze drie? Milieu is de basis van ons bestaan. Als we daar niet snel beter voor gaan zorgen gaan wij, of zij, dood. Dan hebben we niet meer voldoende toegang tot eten, drinkwater, energie en land. Waarschijnlijk zijn het vooral ‘zij’ die het niet gaan redden. Dat kan niet. Daarom groen. Dat zijn wij.

Internationale verhoudingen zijn van grote invloed op de verdeling van welvaart. Een onderwerp bij uitstek dat een land niet alleen aan kan pakken. Willen we de welvaart in de hele wereld verbeteren, moeten we dat samen doen. Ik ben dus enorm voorstander van een goedgeorganiseerd Europa. De wereld. Dat zijn wij.

Alle overige onderwerpen hebben bijna altijd invloed op jezelf of op je directe omgeving. De maatschappij. Dat zijn wij.

Voor de teksten geldt dat ze gekleurd kunnen zijn maar aangevoerde feiten zijn nagezocht. Bij twijfel raadpleeg ik daarvoor tenminste twee verschillende bronnen.

Wie weet zit er wat leuks voor je bij. Bemoei je gerust met mijn zaken. Ik hoop dat we elkaar hier spreken!

Jolanda de Vreede