ICT? Niet te veel!

Scholen die veel investeren in ICT hebben geen vooruitgang geboekt op het gebied van rekenen, lezen en science. Sterker nog, het lijkt er veel op dat veel computergebruik op school juist een averechts effect heeft op deze vaardigheden.

Uit een groot internationaal onderzoek naar computergebruik in het onderwijs in samenhang met successen in het onderwijs, zoals de resultaten van het mondiale PISA-onderzoek, blijkt onder meer:

  • Leerlingen die de computer heel veel gebruiken halen slechtere resultaten
  • Leerlingen die de computers af en toe gebruiken hebben een iets beter resultaat dan degenen die ze heel zelden gebruiken
  • Goed presterende schoolsystemen als Zuid-Korea en Shanghai hebben heel weinig in ICT geïnvesteerd in het onderwijs
  • Singapore, dat gemiddeld in ICT in het onderwijs investeerde, behoort wel tot de wereldtop in ICT-vaardigheden.

Er is niet één land waar de investeringen in ICT in het onderwijs toenamen en de leerresultaten ook, terwijl wel de averechtse werking is aangetoond. Hoe minder minuten achter de computer, hoe beter de resultaten, ook in computertechnologie.

De oorzaak lijkt te zijn hoe ict wordt ingezet in het onderwijs. Al eerder las ik daar het boek Digitale dementie over. Leerlingen zoeken snel op wat ze moeten zoeken en knippen en plakken de antwoorden vervolgens bij elkaar. Goed onderzoek doen blijkt volgens dat boek tegenwoordig een veel groter struikelblok te zijn voor studenten. Eerst vragen stellen, dan theorie uitpluizen was het devies. Met internet draait het om: eerst vlot websites scannen en van daaruit een verhaal opbouwen en onderzoeksvragen formuleren. Daarmee komt de student niet verder en de wetenschap ook niet, dezelfde kennis blijft rondgepompt worden.

Onderwijs is in enige mate gebaat met betere inzet van ict maar het is niet zaligmakend. Zo flink als er in sommige landen op wordt ingezet, spekt het alleen de bankrekening van de leveranciers.

Digitale dementie

Digitale dementieLeren van digitale media heeft een veel lager rendement dan een docent voor de klas. Veel omgaan met digitale media betekent sociale achteruitgang en minder zelfbeheersing. Werkelijk kennis opdoen en diep vastleggen wordt met digitale media niet bereikt.

Het is eigenlijk nog maar sinds korte tijd dat de massa echt gelegenheid heeft te leren en toch zijn we altijd blijven bestaan. We kunnen kennelijk prima zonder. Daar staat tegenover dat steeds meer mensen minder weten terwijl de omgeving, in de geïndustrialiseerde wereld in elk geval, complexer wordt.

Digitaal leren is in opmars. Er kan op individueel niveau geleerd worden en op individuele behoefte worden ingespeeld. Nieuwe didactische toepassingen vinden hun weg in het onderwijs, zie de ontwikkeling van programma’s voor het bestaande onderwijs als flipping the classroom en i-tunes U tot de opkomst van ipadscholen. “Digitale dementie” verder lezen

Mannen beter????

Op een nonchalant krantenbladermoment op de latere avond stuiter ik links onderaan pagina zoveel ineens over een hele merkwaardige kop. ‘Onderzoek wijst uit: mannen zijn beter in alles.’ De dienstdoende redacteur noteert als conclusie: ‘Vrouwen scoren slechter op rekenen, taal en probleemoplossend vermogen.’ Waar komt dit vandaan? “Mannen beter????” verder lezen