Het Interview

In tegenstelling tot de algemene teneur van de reacties vind ik het interview met Willem Alexander tegenvallen. Ik mis diepgang terwijl daar best ruimte voor is, ondanks ministeriele verantwoordelijkheid. Al jaren voert het onderdeel ‘kosten koningshuis’ de boventoon in de discussie. Dit is een uitgelezen kans om te laten zien waarom Nederland moet investeren in dit systeem.

Willem Alexander is tevreden dat hij heeft kunnen laten zien wie die man van 50 is. Jammer dat dat zijn doel is. Het is belangrijk om te weten wie ons beroepsmatig bindt en vertegenwoordigt maar er is meer. Zo gaf hij aan niet zondermeer geaccepteerd te hebben dat hij dit werk zou gaan doen en roept ook zijn dochter op er kritisch over na te denken. Want dan pas kun je het inhoud geven. En op die waaromvraag heb ik nu juist graag het antwoord. Hij is zeer gelukkig bijzondere mensen te ontmoeten. Wie ontmoet hij dan, in welke context, met wie, met welk doel en met welk resultaat?

Steun aan de monarchie neem toe; 70% staat achter de monarchie, t.o.v. 65% vorig jaar[1]. Dat de koning meer macht moet krijgen vindt inmiddels 20% van de bevraagden. Dat percentage stijgt al sinds 2011. En gezien het huidige maatschappelijke klimaat van verdeling en verder uiteendrijven vermoed ik dat we straks onze handen dichtknijpen dat we tenminste een staatshoofd hebben dat ons allen blijft binden. Niet als willekeurige vijftiger maar als koning.

[1] Ipsos NOS Koningsdagenquête 2017

Reden om te janken

Als je nou niet ophoudt met janken, geef ik je een reden om te janken. Ik begreep mijn moeder toen ik klein was nooit zo goed als ze dat zei, maar dat ik moest stoppen was wel duidelijk.

Klagen en janken zit diep in het menselijke gedrag. En hoewel we een van de gelukkigste zijn van de wereld, zetten we dat om in klaaggedrag. Althans links Nederland. “Reden om te janken” verder lezen

Prinsjesdag 2015

Het is toch een rare zaak aan het worden dat Prinsjesdag. In het kader van de noodzakelijke traditie accepteer ik dat het vervoer buitengewoon omslachtig en ouderwets is; na het paleis blijkt trouwens ook de gouden koets behoorlijk uitgewoond te zijn. En los van het feit dat er staatsrechtelijk helemaal geen rol is voor een prins, slik ik ook die naam nog wel in het kader van de nostalgie. “Prinsjesdag 2015” verder lezen

Makkelijk mopperen

Politici vergelijken met bankiers vind ik te ver gaan. Bij de eerste groep verwacht ik dat ze – of je het nou met de ideeën eens bent of niet – nog steeds het beste voorhebben met onze samenleving en daarvoor verantwoordelijkheid durven en willen nemen. Bij de tweede groep verwacht ik dat helemaal niet meer. Toch is hoe de afnemer, burger en klant, reageert op beide, hetzelfde: mopperen en niets doen.

In de politiek heeft een heel deel van de bevolking geen vertrouwen. “Makkelijk mopperen” verder lezen