Reden om te janken

Als je nou niet ophoudt met janken, geef ik je een reden om te janken. Ik begreep mijn moeder toen ik klein was nooit zo goed als ze dat zei, maar dat ik moest stoppen was wel duidelijk.

Klagen en janken zit diep in het menselijke gedrag. En hoewel we een van de gelukkigste zijn van de wereld, zetten we dat om in klaaggedrag. Althans links Nederland. “Reden om te janken” verder lezen

Prinsjesdag 2015

Het is toch een rare zaak aan het worden dat Prinsjesdag. In het kader van de noodzakelijke traditie accepteer ik dat het vervoer buitengewoon omslachtig en ouderwets is; na het paleis blijkt trouwens ook de gouden koets behoorlijk uitgewoond te zijn. En los van het feit dat er staatsrechtelijk helemaal geen rol is voor een prins, slik ik ook die naam nog wel in het kader van de nostalgie. “Prinsjesdag 2015” verder lezen

Makkelijk mopperen

Politici vergelijken met bankiers vind ik te ver gaan. Bij de eerste groep verwacht ik dat ze – of je het nou met de ideeën eens bent of niet – nog steeds het beste voorhebben met onze samenleving en daarvoor verantwoordelijkheid durven en willen nemen. Bij de tweede groep verwacht ik dat helemaal niet meer. Toch is hoe de afnemer, burger en klant, reageert op beide, hetzelfde: mopperen en niets doen.

In de politiek heeft een heel deel van de bevolking geen vertrouwen. “Makkelijk mopperen” verder lezen

Macht van recht

Trias politica is een groot goed in een fatsoenlijk georganiseerd land. Fatsoenlijk georganiseerd houdt in onze ogen op zijn minst in dat het volk bij wijze van gekozen vertegenwoordiging – de wetgevende macht – regeert*. Het volk, of de vertegenwoordiging daarvan, controleert ook de uitvoering van dat beleid door de uitvoerende macht. De rechtsprekende macht past de ooit vastgestelde wetten toe. Dat geeft zekerheid. En verder beïnvloeden de ambtenaren, de pers en de lobbyisten het beleid. Het systeem is redelijk helder maar er doen zich soms toch leuke zaken voor waarbij de grenzen worden opgezocht. Ook via de rechter maakt de individuele burger beleid. “Macht van recht” verder lezen