Tagarchief: democratie

Reden om te janken

Als je nou niet ophoudt met janken, geef ik je een reden om te janken. Ik begreep mijn moeder toen ik klein was nooit zo goed als ze dat zei, maar dat ik moest stoppen was wel duidelijk.

Klagen en janken zit diep in het menselijke gedrag. En hoewel we een van de gelukkigste zijn van de wereld, zetten we dat om in klaaggedrag. Althans links Nederland.

Gebakken peren 
Onze gezondheidszorg is zeer toegankelijk in vergelijking met omringende landen, onze bevolking heel gelukkig, onze kinderen haast de gelukkigste van de wereld, ons onderwijs op topniveau en de verschillen in rijkdom over het algemeen acceptabel. Natuurlijk kan een en ander beter. Maar het kan ook slechter. En als we niet oppassen, gebeurt dat.

Steengoede politici zijn afgelopen week afgeserveerd omdat ze hun kiezer niet een twee drie in het handje gooiden wat ze kennelijk verwachtten. Koenders, Ploumen, Bussemaker, Dijsselbloem: ze deden hun best, het is nooit goed genoeg en werden er keihard op afgerekend. Dat een coalitie een groot deel van de bevolking vertegenwoordigt, en dus ook een deel dat anders denkt, lijkt lastig te snappen.

En nu zitten we met de gebakken peren. Met een grote VVD gaan de uitkeringen nog verder omlaag. Daar waren we toch tegen? Iedereen moest toch mee in de vaart? En we klaagden dat het thema milieu te weinig aandacht kreeg in de verkiezingsstrijd. Ehm? Hoe verklaren we dan deze uitslag? Als het misgaat, zitten we straks met een rechts kabinet en is links nog verder van huis. Dan hebben we een reden om te janken.

Groot Links 
Waarom kijken we bij het stemmen niet naar de successen van de afgelopen jaren? En naar de toekomst in plaats van onderling te concurreren? Misschien is het idee van Plasterk om Groen Links en de PvdA samen te voegen zo slecht nog niet: minder concurrentie aan die kant zou goed zijn. Ik herken in Groen Links toch de CPN, de PPR en de PSP niet meer. Een nieuwe club vergroot de kansen. Met zoveel klein links blijft de VVD rechts de grootste. Lijkt me niet de bedoeling.

Prinsjesdag 2015

Het is toch een rare zaak aan het worden dat Prinsjesdag. In het kader van de noodzakelijke traditie accepteer ik dat het vervoer buitengewoon omslachtig en ouderwets is; na het paleis blijkt trouwens ook de gouden koets behoorlijk uitgewoond te zijn. En los van het feit dat er staatsrechtelijk helemaal geen rol is voor een prins, slik ik ook die naam nog wel in het kader van de nostalgie. Lees verder

Makkelijk mopperen

Politici vergelijken met bankiers vind ik te ver gaan. Bij de eerste groep verwacht ik dat ze – of je het nou met de ideeën eens bent of niet – nog steeds het beste voorhebben met onze samenleving en daarvoor verantwoordelijkheid durven en willen nemen. Bij de tweede groep verwacht ik dat helemaal niet meer. Toch is hoe de afnemer, burger en klant, reageert op beide, hetzelfde: mopperen en niets doen.

In de politiek heeft een heel deel van de bevolking geen vertrouwen. Lees verder

Macht van recht

Trias politica is een groot goed in een fatsoenlijk georganiseerd land. Fatsoenlijk georganiseerd houdt in onze ogen op zijn minst in dat het volk bij wijze van gekozen vertegenwoordiging – de wetgevende macht – regeert*. Het volk, of de vertegenwoordiging daarvan, controleert ook de uitvoering van dat beleid door de uitvoerende macht. De rechtsprekende macht past de ooit vastgestelde wetten toe. Dat geeft zekerheid. En verder beïnvloeden de ambtenaren, de pers en de lobbyisten het beleid. Het systeem is redelijk helder maar er doen zich soms toch leuke zaken voor waarbij de grenzen worden opgezocht. Ook via de rechter maakt de individuele burger beleid. Lees verder