Koolstofbubbel

NoordpoolOm te onthouden. Er bestaat een onmiskenbare link tussen ons voortbestaan en de financiële markt. Trouw meldde in juni dit jaar: “De onderzoekers rekenden uit dat, als de wereld zich houdt aan de 2 graden opwarming, 60 tot 80 procent van de bewezen fossiele reserves in de grond moet blijven.” Dat is meer dan de helft! Grote beleggers hebben veel geld belegd in olie, kolen en gas. Op papier rekenen die bedrijven hun reserves mee maar welbeschouwd kunnen die dus nooit te gelde worden gemaakt.

Directeur Bank of England: “Als de wereld besluit de uitstoot van CO2 verder te beperken en overstapt op alternatieve energiebronnen, krijgen investeringen in fossiele brandstoffen een reusachtige klap.”

De koolstofbubbel. Investeerders als ons pensioenfonds en bank steken hun geld voor een deel in gebakken lucht. “Koolstofbubbel” verder lezen

Wat willen we nou echt?

Van de week las ik een leuk artikel over Bhutan. ‘Om de paar jaar stelt de Bhutaanse regering vragen aan de inwoners over negen onderwerpen. Zo meet zij het geluk van alle Bhutaanse bewoners: het nationaal geluk.’

Deze week viert Den Haag het inwoneraantal van 500.000. Een paar wethouders menen dat het goed is voor de stad want veel leven brengt veel economische bedrijvigheid, euro’s dus. Tegengeluiden gaan over minder ruimte en gevoel van onveiligheid. “Wat willen we nou echt?” verder lezen