Positief nieuws

Van het nieuws krijgen we een somber wereldbeeld. Kijk je het nog of sla je graag een dagje over? Er is nog steeds honger, Amerika en Rusland praten nog steeds over oorlog, er gaan nog steeds mensen dood aan ziekten.

Maar, 91% van de kinderen wereldwijd gaat inmiddels naar de basisschool. 85% van alle kinderen wereldwijd is ingeënt tegen dodelijke ziekten. En wat over vrede en rechten: ‘Was in 1977 slechts een kwart van alle landen een democratie, nu ligt dat, ook volgens de critici, rond de vijftig procent. En werd 62 procent van alle landen in 1977 nog geregeerd door dictators, anno 2018 is dat aantal gedaald tot een derde van alle landen in de wereld.’ Dat zijn cijfers he?

We worden moe van het negatieve nieuws. Er is een website voor de positieve berichten: Worldsbestnews.nl. ‘We leven in een tijd van 24-uur real-time nieuws zonder duiding of perspectief. De behoefte bij lezers, luisteraars en kijkers aan maatschappelijke, historische en oplossingsgerichte context groeit’, zo meldt de website. Dagelijks nieuwe berichten, journalistiek goed, met divers en correct brongebruik en aandacht voor goede ontwikkelingen zonder uit het oog te verliezen dat we er nog niet helemaal zijn.

Om te starten is hier een leuke quiz die je beeld alvast bijdraait. Doen!

 

Koolstofbubbel

NoordpoolOm te onthouden. Er bestaat een onmiskenbare link tussen ons voortbestaan en de financiële markt. Trouw meldde in juni dit jaar: “De onderzoekers rekenden uit dat, als de wereld zich houdt aan de 2 graden opwarming, 60 tot 80 procent van de bewezen fossiele reserves in de grond moet blijven.” Dat is meer dan de helft! Grote beleggers hebben veel geld belegd in olie, kolen en gas. Op papier rekenen die bedrijven hun reserves mee maar welbeschouwd kunnen die dus nooit te gelde worden gemaakt.

Directeur Bank of England: “Als de wereld besluit de uitstoot van CO2 verder te beperken en overstapt op alternatieve energiebronnen, krijgen investeringen in fossiele brandstoffen een reusachtige klap.”

De koolstofbubbel. Investeerders als ons pensioenfonds en bank steken hun geld voor een deel in gebakken lucht. “Koolstofbubbel” verder lezen

Wat willen we nou echt?

Van de week las ik een leuk artikel over Bhutan. ‘Om de paar jaar stelt de Bhutaanse regering vragen aan de inwoners over negen onderwerpen. Zo meet zij het geluk van alle Bhutaanse bewoners: het nationaal geluk.’

Deze week viert Den Haag het inwoneraantal van 500.000. Een paar wethouders menen dat het goed is voor de stad want veel leven brengt veel economische bedrijvigheid, euro’s dus. Tegengeluiden gaan over minder ruimte en gevoel van onveiligheid. “Wat willen we nou echt?” verder lezen