Help Afrikanen in Afrika

Frans Timmermans suggereert een goed voorstel aangaande de vluchtelingenstroom uit Afrika. Vluchtelingen die recht hebben op asiel in Europa moeten al in Afrika geselecteerd worden. Zij worden daarna met goed vervoer naar Europa gebracht en opgevangen. De rest wordt niet toegelaten en moet weerhouden worden aan de reis te beginnen. Opvang in de regio en de doorreislanden en bewaking van de zee, moeten daaraan bijdragen. “Help Afrikanen in Afrika” verder lezen

Sociale Quaestie

Agneta

“Verzeker uw geluk, uw rust als patroon, door de welvaart van uw huis te vestigen op de welvaart van uw werklieden. Help hen, en zij zullen u helpen. Bevorder hun geluk, en zij zullen het uwe bevorderen. [….] Indien de zaken goed gaan, dan zullen zij, gedreven door hun belang, proberen de zaken nog beter te maken, en hoe beter deze zullen gaan, hoe meer u verzekerd zult zijn van hun trouwe medewerking.” aldus Jacob Cornelis van Marken in 1889 op een Parijs’ congres van industriëlen.

Jacques en Agneta van Marken storten zich eind negentiende eeuw bevlogen op het vraagstuk rond de Sociale Quaestie en zien de verzoening tussen arbeid en kapitaal als rechtvaardige noodzaak. “Sociale Quaestie” verder lezen