Het Interview

In tegenstelling tot de algemene teneur van de reacties vind ik het interview met Willem Alexander tegenvallen. Ik mis diepgang terwijl daar best ruimte voor is, ondanks ministeriele verantwoordelijkheid. Al jaren voert het onderdeel ‘kosten koningshuis’ de boventoon in de discussie. Dit is een uitgelezen kans om te laten zien waarom Nederland moet investeren in dit systeem. “Het Interview” verder lezen

Mazelenhype

MazelDe afgelopen dagen loopt mijn irritatie hoog op als ik kranten zie. Dat kranten hypes volgen, zich niet schamen alleen dat te vertellen wat voor het oprapen ligt – ook als dat maar halve waarheden zijn,  zolang het maar lekker valt bij een groot deel van het publiek – is geen nieuws. Schandalig genoeg. Het veroorzaakt helaas wel dom, onnadenkend kuddegedrag.

Het gaat over mazelen. Het heerst, het breidt zich uit en dat komt omdat sommigen hun kinderen niet laten inenten. Dat zijn overwegend gereformeerden of antroposofen. “Mazelenhype” verder lezen