Reden om te janken

Als je nou niet ophoudt met janken, geef ik je een reden om te janken. Ik begreep mijn moeder toen ik klein was nooit zo goed als ze dat zei, maar dat ik moest stoppen was wel duidelijk.

Klagen en janken zit diep in het menselijke gedrag. En hoewel we een van de gelukkigste zijn van de wereld, zetten we dat om in klaaggedrag. Althans links Nederland. “Reden om te janken” verder lezen

Prinsjesdag 2015

Het is toch een rare zaak aan het worden dat Prinsjesdag. In het kader van de noodzakelijke traditie accepteer ik dat het vervoer buitengewoon omslachtig en ouderwets is; na het paleis blijkt trouwens ook de gouden koets behoorlijk uitgewoond te zijn. En los van het feit dat er staatsrechtelijk helemaal geen rol is voor een prins, slik ik ook die naam nog wel in het kader van de nostalgie. “Prinsjesdag 2015” verder lezen

Sociale Quaestie

Agneta

“Verzeker uw geluk, uw rust als patroon, door de welvaart van uw huis te vestigen op de welvaart van uw werklieden. Help hen, en zij zullen u helpen. Bevorder hun geluk, en zij zullen het uwe bevorderen. [….] Indien de zaken goed gaan, dan zullen zij, gedreven door hun belang, proberen de zaken nog beter te maken, en hoe beter deze zullen gaan, hoe meer u verzekerd zult zijn van hun trouwe medewerking.” aldus Jacob Cornelis van Marken in 1889 op een Parijs’ congres van industriëlen.

Jacques en Agneta van Marken storten zich eind negentiende eeuw bevlogen op het vraagstuk rond de Sociale Quaestie en zien de verzoening tussen arbeid en kapitaal als rechtvaardige noodzaak. “Sociale Quaestie” verder lezen