Prinsjesdag 2015

Het is toch een rare zaak aan het worden dat Prinsjesdag. In het kader van de noodzakelijke traditie accepteer ik dat het vervoer buitengewoon omslachtig en ouderwets is; na het paleis blijkt trouwens ook de gouden koets behoorlijk uitgewoond te zijn. En los van het feit dat er staatsrechtelijk helemaal geen rol is voor een prins, slik ik ook die naam nog wel in het kader van de nostalgie. “Prinsjesdag 2015” verder lezen

Sociale Quaestie

Agneta

“Verzeker uw geluk, uw rust als patroon, door de welvaart van uw huis te vestigen op de welvaart van uw werklieden. Help hen, en zij zullen u helpen. Bevorder hun geluk, en zij zullen het uwe bevorderen. [….] Indien de zaken goed gaan, dan zullen zij, gedreven door hun belang, proberen de zaken nog beter te maken, en hoe beter deze zullen gaan, hoe meer u verzekerd zult zijn van hun trouwe medewerking.” aldus Jacob Cornelis van Marken in 1889 op een Parijs’ congres van industriëlen.

Jacques en Agneta van Marken storten zich eind negentiende eeuw bevlogen op het vraagstuk rond de Sociale Quaestie en zien de verzoening tussen arbeid en kapitaal als rechtvaardige noodzaak. “Sociale Quaestie” verder lezen

Macht van recht

Trias politica is een groot goed in een fatsoenlijk georganiseerd land. Fatsoenlijk georganiseerd houdt in onze ogen op zijn minst in dat het volk bij wijze van gekozen vertegenwoordiging – de wetgevende macht – regeert*. Het volk, of de vertegenwoordiging daarvan, controleert ook de uitvoering van dat beleid door de uitvoerende macht. De rechtsprekende macht past de ooit vastgestelde wetten toe. Dat geeft zekerheid. En verder beïnvloeden de ambtenaren, de pers en de lobbyisten het beleid. Het systeem is redelijk helder maar er doen zich soms toch leuke zaken voor waarbij de grenzen worden opgezocht. Ook via de rechter maakt de individuele burger beleid. “Macht van recht” verder lezen