Tagarchief: Verkiezing

Reden om te janken

Als je nou niet ophoudt met janken, geef ik je een reden om te janken. Ik begreep mijn moeder toen ik klein was nooit zo goed als ze dat zei, maar dat ik moest stoppen was wel duidelijk.

Klagen en janken zit diep in het menselijke gedrag. En hoewel we een van de gelukkigste zijn van de wereld, zetten we dat om in klaaggedrag. Althans links Nederland.

Gebakken peren 
Onze gezondheidszorg is zeer toegankelijk in vergelijking met omringende landen, onze bevolking heel gelukkig, onze kinderen haast de gelukkigste van de wereld, ons onderwijs op topniveau en de verschillen in rijkdom over het algemeen acceptabel. Natuurlijk kan een en ander beter. Maar het kan ook slechter. En als we niet oppassen, gebeurt dat.

Steengoede politici zijn afgelopen week afgeserveerd omdat ze hun kiezer niet een twee drie in het handje gooiden wat ze kennelijk verwachtten. Koenders, Ploumen, Bussemaker, Dijsselbloem: ze deden hun best, het is nooit goed genoeg en werden er keihard op afgerekend. Dat een coalitie een groot deel van de bevolking vertegenwoordigt, en dus ook een deel dat anders denkt, lijkt lastig te snappen.

En nu zitten we met de gebakken peren. Met een grote VVD gaan de uitkeringen nog verder omlaag. Daar waren we toch tegen? Iedereen moest toch mee in de vaart? En we klaagden dat het thema milieu te weinig aandacht kreeg in de verkiezingsstrijd. Ehm? Hoe verklaren we dan deze uitslag? Als het misgaat, zitten we straks met een rechts kabinet en is links nog verder van huis. Dan hebben we een reden om te janken.

Groot Links 
Waarom kijken we bij het stemmen niet naar de successen van de afgelopen jaren? En naar de toekomst in plaats van onderling te concurreren? Misschien is het idee van Plasterk om Groen Links en de PvdA samen te voegen zo slecht nog niet: minder concurrentie aan die kant zou goed zijn. Ik herken in Groen Links toch de CPN, de PPR en de PSP niet meer. Een nieuwe club vergroot de kansen. Met zoveel klein links blijft de VVD rechts de grootste. Lijkt me niet de bedoeling.

Je hersens weten het beter.

Hersenscans geven beter aan waardoor iemand wordt beïnvloed dan die persoon zelf denkt. Een Amerikaans experiment bevestigde dat wederom. Rokers kregen drie spotjes te zien en moesten aangeven welke het meeste stoppenmetrokeneffect zou sorteren. Wat blijkt? Het minst gekozen filmpje had op de hersens het meeste effect! De praktijk bevestigde dit resultaat.

Bij de vorige verkiezingen werd een vergelijkbare test gedaan. Een kiezer gaf zijn plek aan op het politieke spectrum en plaatste zichzelf overtuigd rechts. Hij zou dan ook VVD gaan stemmen. Vervolgens ging deze kiezer in de MRI-scan en kreeg daar de stemwijzer voorgelegd. Lees verder

En de VVD maar spelen…..

Ruttes beleidWe mogen binnenkort hier en daar 131 ipv 123 km per uur gaan rijden. Een indrukwekkende 8 kilometer per uur harder. Per km een tijdwinst van (28,8 – 27,6) 1,2 seconde! Woon-werkverkeer Delft Rotterdam gaat dan een halve minuut per dag minder tijd kosten! Wauw. Dat is per week 2,5 minuten!!!! Ik heb het maar even opgeteld, dan lijkt het nog wat, hoopte ik. Ben zo benieuwd hoe de minister die tijdwinst gaat besteden.

Natuurlijk wil de VVD ‘streng straffen’. Onverbiddelijk. 131 Is de limiet. Maar…de wet schrijft, in verband met de onnauwkeurigheid van de flitsapparatuur, een marge voor van 3 kilometer. Lees verder

Eerste Kamer verkiezing

Als  ik het voor het zeggen zou hebben dan zou ik het bestuur van dit land wat aanpassen. Hiervoor heb ik twee redenen. Het getrapte systeem waarin de provincie de Eerste Kamer kiest, is in feite een omslachtige verkiezing voor die Eerste Kamer. Provinciale onderwerpen doen er in het debat nauwelijks toe. Daarnaast richt beleid van de Tweede Kamer zich nu vaak op de gunst van de kiezer. Dat gebeurt nu weer bij verkiezingen voor de Eerste Kamer, pardon, provincie. Geen landsbelang maar partijbelang.

De oplossingen: bestuur op provincieniveau zou mogen verdwijnen en zou gewoon onder ’s rijksoverheid komen. Voor de Eerste Kamer zouden we direct individuen kiezen. Daarmee verdwijnt het partijbelang uit het beleid. Verder zou ik ooit willen onderzoeken of het mogelijk is alleen mensen stemrecht te geven die enigszins de gevolgen van hun keuze kunnen overzien. Maar dat is een lastige. Per slot van rekening wil iedereen invloed. Wie wel en wie niet is dan moeilijk te zeggen. Laten we aannemen dat stemrecht voor iedereen vooralsnog de optimale situatie is.

Formeel hebben volksvertegenwoordigers het recht besluiten te nemen zonder last of ruggespraak. Lees verder